Copyright © 2007 by Bulco Ltd
All Rights reserved
info@bulco.eu
Bulco Ltd
Сдружението
     "Булко" ООД е създадено през номври 2006 г. като сдружение на производители на зеленчуци.
    Главните направления в дейността му са:


·
Планиране на производството на сдружителите според пазарното търсене;
·
Събиране на информация за произвежданата и реализирана продукция от сдружителите  за площи, сортов състав, класове на качество, количества, добиви и продажби;
·
Контрол върху качеството на продукцията в съответствие с общите правила;
·
Реализиране на произведената от сдружителите продукция;
·
Осигуряване  на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от сдружителите  продукция, включително и подготовка за продажба и доставка до купувачи на едро
·
Консултации относно производството на висококачествени продукти чрез съвместна работа със специализирани институции.
Продукти
  ДОМАТИ
  КРАСТАВИЦИ
  КОРНИШОНИ
  ПИПЕР
  КЪДРАВИ САЛАТИ
  ЛУК