Фотогалерия
Copyright © 2007 by Bulco Ltd
All Rights reserved
info@bulco.eu
Bulco Ltd
Оранжериен комплекс

Оранжериен комплекс "Натурела плод"

Оранжериен комплекс

Оранжериен комплекс "Евро нетуърк"

Оранжерия

Оранжерия "Булком"

Център за управление на микроклимата и хидропониката

Център за управление на микроклимата и хидропониката

Отоплителна централа

Отоплителна централа "Евро нетуърк"

Хидропонно отглеждане на краставици -

Хидропонно отглеждане на краставици - "Натурела плод"

[1] [2]